Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

 

DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKA

HARMONOGRAM PRO VYDÁVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ PRO TÝDEN 23.-27.11.

Poslední přidané úkoly:

30.11.2020 - 8 ročník - Matematika, Fyzika, Chemie, ORV, 7.ročník - Fyzika,

23.11. 2020 - 5.ročník - Přírodověda, Vlastivěda

20.11.2020 - 6.ročník - Fyzika,  7. ročník - Přírodopis, Fyzika, Výchova ke zdraví, Matematika, 8. ročník - Matematika, Fyzika, Výchova ke zdraví,Chemie  9. ročník - Fyzika, Matematika 9.B, Volba povolání, Chemie

19.11.2020 - 9. ročník - Matematika 9.B, Přírodopis 9.A, Zeměpis, Český jazyk 9.A, 8.ročník - Český jazyk 8.A, 7. ročník - Matematika, 6.ročník - Matematika, Český jazyk 6.A, ORV 6.A, Přírodopis, Zeměpis, 5. ročník - Matematika, Český jazyk

13.11.2020 - 6.ročník - Fyzika, Matematika, Český jazyk (6.A), Zeměpis, Přírodopis, ORV (6.A), 7. ročník - Fyzika, Přírodopis, ORV,Matematika,  8. ročník - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis,Chemie, ORV, Německý jazyk, 9. ročník - Matematika, Fyzika, Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis, ORV, Chemie, LMP II.stupeň - Fyzika - 6.,7.,8.,9., Chemie - 8.,9., 3. ročník - Český jazyk, Matematika, 5. ročník - Český jazyk, MAtematika, Přírodověda, Vlastivěda

 

 

 

Aktuality:   

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrátí děti celého 1. stupně, tedy už i žáci 3. – 5. tříd a žáci 9. tříd. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro 6. – 8. ročníky je nastavena rotační výuka (týden budou žáci povinně na prezenční výuce ve škole, týden povinně na distanční výuce doma).

30. 11. – 4. 12. přijdou do školy žáci 6. tříd, žáci 7.A a 8.A se vzdělávají doma distančně.

7. 12. – 11. 12. přijdou do školy žáci 7.A a 8.A,  žáci 6. tříd se vzdělávají doma distančně.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je umožněn i provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

V době povinné distanční výuky mají žáci nárok na oběd. Nesmí ho však konzumovat v jídelně, mohou si ho pouze vyzvednout do jídlonosičů.

O dalších změnách budete informováni prostřednictvím třídních učitelů, webových stránek školy a na budově školy.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na děti.                                                                                                 Vedení školy

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu v tomto roce došlo opět k vyhlášení nouzového stavu a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách. S ohledem na vývoj epidemie v České republice vyhlášení již nepředstavovalo pro většinu z nás překvapení, potíže však každopádně. Všichni si uvědomujeme, v jak složité situaci se nacházíte a kolik úsilí Vás stojí skloubit pracovní život s rodinným, v kterém teď vystupujete i v roli učitelů, asistentů a podporovatelů Vašich dětí. Na školách se všichni poctivě připravovali, neboť předvídali, že k distanční výuce budou muset opět přistoupit. Oproti jaru je situace v dobrém slova smyslu významně odlišná. Školy jsou technicky vybavené, pedagogové jsou proškoleni, prostředí pro on-line distanční výuku je vyučujícím i žákům známé, ALE BEZ VÁS RODIČŮ BY TO PŘESTO NEŠLO. Děkujeme Vám za příkladnou spolupráci a komunikaci se školou, za podporu a čas, který věnujete Vašim dětem a za velmi ztížený výkon práce z domova s dětmi za zády na on-line výuce.

DĚKUJEME!

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

OŠETŘOVNÉ

 

 

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

Informace pro rodiče mateřských škol

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

google1474fd9856e719cd.html

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,