R. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614

Projekt je řešen 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II.  Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 50 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

18. 10. 2018 proběhlo druhé prezenční setkání v Oseku. Pro děti byl opět přichystán náročný, ale velmi zábavný program. V první části měli žáci možnost si vyzkoušet hraní známých i neznámých deskových her, poté následovala práce s ozoboty. Hitem dne ovšem byla hra, kdy se děti s pomocí tabletů přemisťovali po Oseku a jeho významných historických památkách, kde plnili různorodé úkoly. Program byl opět velice pestrý a děti přijely velmi unavené, ale spokojené.

Dne 18. 06. 2018 se v rámci projektu „Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně“ uskutečnilo první setkání žáků ze zapojených škol. Setkání se uskotečnilo v DDM Osek. Na žáky zde čekalo mnoho aktivit, kterých se dle harmonohramu zúčastnili. Největším hitem ovšem byla aktivita „Hra Rodina“, kde se skupinky – rodiny – složené s žáků sanžily dosáhnout společně úspěchu dle zadaného klíče. Naši žáci se umístili na krásném 1. 2. a 4. místě. Mezi daší aktivity patřily výtvarné dílny, kde rodiny vyráběly město a další, neméně náročnou aktivitou byl nácvik společné choreografie k tanci, který si žáci před odjezdem spolěčně zatančily.

12345678910