Fotogalerie

Dne 1.9. 2016 byl zahájen projekt „Služby rodičům v Ústeckém kraji“  s reg. číslem

CZ.03.1.51/0.0./0.0/15_013/0000079, který je zaměřen na nabídku služeb rodičům

ve formě zajištění péče o děti 1. stupně základních škol v regionech Mostecka, Litvínovska, Chomutovska.

V rámci projektu jsou od září 2016 nabízeny zdarma služby dětských klubů fungujících

při základních školách a v době hlavních i vedlejších školních prázdnin pak různé druhy příměstských táborů. 

Tyto služby umožní rodičům, aby mohli bez komplikací být účastni na trhu práce popř. aktivně hledat nové pracovní uplatnění.

Při naší škole je dětský klub otevřen od 6:30 – 8:00 a od 11:30 do 17:00 hod.

Zároveň pořádáme příměstské tábory v době prázdnin.

Kontaktní osoba: Tereza Štěpničková, tel. 722 782 786