Aplikace digitální techniky na I. stupni ZŠ
Uplatnění výukových programů ve výuce na I. stupni ZŠ
Aplikace digitální techniky na II. stupni ZŠ
Uplatnění výukových programů ve výuce na II. stupni ZŠAplikace digitální techniky pro žáky s významným podílem minorit a z rodin nezaměstnaných ve výuce i v mimoškolní činnosti

 Program: Pilotní projekt
 Okruh:  A - Implementace výukového softwaru na I. stupni základní školy

Pilotní projekt se zabýval uplatněním digitální fotografie ze školního prostředí. Následně bylo využito výsledků práce při prezentaci školy při aktualizaci www stránek. Tím získali žáci ze znevýhodněného prostředí možnost osvojit si atraktivní formou významnou část moderní technologie, ke které doma nemají přístup. Jedná se o děti nezaměstnaných rodičů, z rómského etnika, narozené v cizině (Slovensko,Vietnam) a po dlouhodobém pobytu v cizině (např. neúspěšní žadatelé o azyl ve Velké Britanii). Tím se zvýšila přitažlivost získávání znalostí i pro tyto žáky. Řeší se tím i prevence nežádoucího chování nabídkou vhodné výplně volného času. Součásti projektu bylo i vypracování metodik.  Zpět


Uplatnění výukových programů ve výuce klíčových předmětů (Čj, Aj, Mat) žáků s významným podílem minorit a z rodin nezaměstnaných

 Program: Pilotní projekt
 Okruh:  A - Implementace výukového softwaru na I. stupni základní školy

Pilotní projekt se zabýval zkvalitněním a individualizací opakovacích cvičení probírané látky v klíčových předmětech výuky ( český jazyk, cizí jazyk, matematika). Individualizace umožnila zvolit každému žákovi individuální tempo a rozsah opakované látky. Tím získali žáci ze znevýhodněného prostředí možnost osvojit si podstatné součásti učiva. Jedná se o děti nezaměstnaných rodičů, z rómského etnika, narozené v cizině (Slovensko,Vietnam) a po dlouhodobém pobytu v cizině (např. neúspěšní žadatelé o azyl ve Velké Britanii). Tím se zvýšila šance i těchto žáků postoupit se svými vrstevníky do následujícího ročníku. Řeší se tím i prevence šikany, kdy starší propadlíci mají tendenci šikanovat mladší úspěšné spolužáky. Součásti projektu bylo i vypracování metodik.  Zpět


Aplikace digitální techniky pro žáky s významným podílem minorit a z rodin nezaměstnaných ve výuce i v mimoškolní činnosti

 Program: Pilotní projekt
 Okruh:  B - Implementace výukového softwaru na II. stupni základní školy

Pilotní projekt se zabýval uplatněním digitální fotografie ze školního prostředí. Následně bylo využito výsledků práce při prezentaci školy při aktualizaci www stránek. Tím získali žáci ze znevýhodněného prostředí možnost osvojit si atraktivní formou významnou část moderní technologie, ke které doma nemají přístup. Jedná se o děti nezaměstnaných rodičů, z rómského etnika, narozené v cizině (Slovensko,Vietnam) a po dlouhodobém pobytu v cizině (např. neúspěšní žadatelé o azyl ve Velké Britanii). Tím se zvýšila přitažlivost získávání znalostí i pro tyto žáky. Řeší se tím i prevence nežádoucího chování nabídkou vhodné výplně volného času. Součásti projektu bylo i vypracování metodik. Zpět


Uplatnění výukových programů ve výuce klíčových předmětů (Čj, Aj, Mat) žáků s významným podílem minorit a z rodin nezaměstnaných

 Program: Pilotní projekt
 Okruh:  B - Implementace výukového softwaru na II. stupni základní školy

Pilotní projekt se zabýval zkvalitněním a individualizací opakovacích cvičení probírané látky v klíčových předmětech výuky ( český jazyk, cizí jazyk, matematika). Individualizace umožnila zvolit každému žákovi individuální tempo a rozsah opakované látky. Tím získali žáci ze znevýhodněného prostředí možnost osvojit si podstatné součásti učiva. Jedná se o děti nezaměstnaných rodičů, z rómského etnika, narozené v cizině (Slovensko,Vietnam) a po dlouhodobém pobytu v cizině (např. neúspěšní žadatelé o azyl ve Velké Britanii). Tím se zvýšila šance i těchto žáků postoupit se svými vrstevníky do následujícího ročníku. Řeší se tím i prevence šikany, kdy starší propadlíci mají tendenci šikanovat mladší úspěšné spolužáky. Součásti projektu bylo i vypracování metodik.