Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé služeb a zadavatelé. Řízení procesů je tudíž závislé na jejich spolupráci a umění shody. Metoda je inovativní tím, že v sobě integruje manažerský přístup, z komerční sféry s psychologickými, sociologickými a psychoterapeutickými přístupy, které se využívají v sociálních službách a je funkční pouze při propojení obou přístupů .

Komunitní plánování je moderní manažerskou metodou, která je využívána v sociální ekonomice v České republice.Včasným plánováním adekvátních programů, projektů a sociálních služeb, s propojováním spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti. Umožňuje nám rozvíjet sociální ekonomiku na základě znalosti místních potřeb.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov se zapojila do tvorby komunitního plánu v oblasti: Rodina s dětmi, děti a mládež.

Zastupitelstvo města Litvínova schválilo 1. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Litvínov na roky 2010-2013, na svém jednání dne 10. prosince 2009. Zpracování plánu bude financováno z rozpočtu města Litvínov

Členové pracovní skupiny Rodina s dětmi, děti a mládež

 Titul	Jméno a příjmení	Organizace
 ------------------------------------------------------------------------------
 Phdr. Miroslava Holubová	ZŠ a MŠ Janov (ředitelka)
 Mgr.	Olga Vernerová		ZŠ a MŠ Janov
 Ing.	Jan Vaněk		ZŠ a MŠ Janov
  	Marian Dancso		ZŠ a MŠ Janov
   	Alena Pinkasová		ZŠ a MŠ Janov
 Mgr.	Pavel Škramlík		Ředitel Soukromé sportovní základní školy
	Kristián Drapák		Oblastní charita Most
	Lucie Gärtnerová	Minifarma
 Mgr.	Veronika Knoblochová	Vedoucí odd. SPOD Litvínov
 Ing.	Moc			Junák
	Adrian Javorek		Veřejnost-občan