Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka 1. ročník

I. B a I. A 

Email pro třídu 1.B - 1.Bzsjanov@seznam.cz

Email pro třídu 1.A - 1.azsjanov@seznam.cz

Nakladatelství Nová škola spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku :  od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka  www.matyskova-matematika.cz, a protože pracujeme se všemi sešity od tohoto nakladatelství pro prvňáky, tak  DOPORUČUJEME.

 

12. týden

1. AB, 12. 6. – 19. 6. odevzdat od 8:30 do 9:30 hodin celé vyplněné pracovní listy, červený a růžový Slabikář a písanku č. 4!

Matematika a čteníPracovní listy

Jinak čti ze své knihy nebo časopisu a novin. Nauč se slova písničky Poslali čmeláka…

Psaní – Opakuj si písmena celé abecedy a piš do linkovaného sešitu. Zkoušej psát seznam na nákup, vzkaz, když jdeš ven a kdy přijdeš a podobně.

Prvouka ,,Já a můj svět“  - do str. 80 (Závěrečné opakování).

Pod obrázky je vysvětleno, co máš dělat.

 

11. týden

1. AB, 5. 6. – 12. 6. odevzdat od 8:30 do 9:30 hodin celé vyplněné pracovní listy, červený a růžový Slabikář a písanku č. 4!

MatematikaPracovní listy.

Slabikář červený – Každý den čti nahlas alespoň 2 x 15 minut. Procvičuj plynulé čtení se slabikami do str. 100.

Slabikář růžový PS – do str. 60, procvičuj plynulé čtení

Písanka 4 – celé strany 31, 32, 33 nebo se slova nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Písanky 2 a 3 – Kdo má dopsáno, také odevzdá.

Prvouka ,,Já a můj svět“  - do str. 78, 79, (Chystáme se na prázdniny, Opakování

– v létě). Pod obrázky je vysvětleno, co máš dělat.

 

 

10. týden

1. AB, 29. 5. - 5. 6. odevzdat od 8:30 do 9:30 hodin celé vyplněné pracovní listy.

Matematika – Pracovní listy

Slabikář červený – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. Procvičuj plynulé čtení se slabikami do str. 96 ().

Slabikář růžový PS – do str. 58, procvičuj plynulé čtení

Písanka 4 – celé strany 28, 29 a 30 (mě) nebo se slabiky a slova nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Písanky 2 a 3 – Kdo má dopsáno, odevzdá.

Prvouka ,,Já a můj svět“  - do str. 76 + 77 (Léto v lese, U rybníka).                             

               Pod obrázky je vysvětleno, co máš dělat.

 

9. týden

1. AB,  od 22. 5. do 29. 5. odevzdat od 8 : 30 do 9 : 30 hod. vyplněné pracovní listy.

Matematika Pracovní listy

Slabikář červený – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. Procvičuj plynulé čtení se slabikami do str. 92 (bě, pě, vě).

Slabikář růžový PS – do str. 57, procvičuj plynulé čtení

Písanka 4 – strany 26 a 27 (bě, pě, vě ve slovech) nebo se slabiky nauč podle                          Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Písanky 2 a 3 – Kdo má dopsáno, odevzdá.

Prvouka ,,Já a můj svět“  - do str. 74 + 75 (Letní proměny v přírodě, Léto na zahradě). Pod obrázky je vysvětleno, co máš dělat.

 

8. týden

1. AB, 8. týden od 15. 5. do 22. 5. odevzdat od 8 : 30 do 9 : 30 hod. vyplněné pracovní listy a Písanku 2 (Kdo má).

Matematika Pracovní listy

Slabikář červený – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. Procvičuj plynulé čtení do str. 88 (di - dy, ti - ty, ni - ny)

Slabikář růžový PS – do str. 56 procvičuj plynulé čtení

Písanka 4 – strany 24 a 25 (di - dy, ti - ty, ni - ny ve slovech) nebo se písmena nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Písanka 2 – zdokonalování psacího písma do str. 40 (piš slovo 1x, slabiku 2x) dopsáno. Kdo má dopsáno, odevzdá.

Prvouka ,,Já a můj svět“  - do str. 71 + 72,73 (Opakování: Člověk ve společnosti a Okénko do letní přírody – prohlédni si obrázky a pojmenuj jednotlivé rostliny a plody – pod obrázky v textu je nápověda).

 

 

7. týden

 

1. AB – výuka od 7. 5. do 15. 5.

Pracovní listy

Matematika modrá malá – do str. 48 a máme dopsáno, odevzdat spolu s velkou zelenou, kdo nedal.

Slabikář červený – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. Procvičuj plynulé čtení do str. 87 (dě, tě, ně).

Slabikář růžový PS – do str. 53 procvičuj plynulé čtení.

Písanka 4 – strany 22 a 23 (dě, tě, ně ve slovech, píšeš psace) nebo se slabiky nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Písanka 2 – zdokonalování psacího písma do str. 35 (piš slovo 1x, slabiku 2x), kdo má.

Pr ,,Já a můj svět“  -  str. 67 a 69 (Zaměstnání dospělých, Lidé si vyrobili pomocníky).

!!!!!  Pracovní listy – Donést 15. 5. spolu s doplněnou velkou zelenou MA, malou modrou vyplněnou MA a celou dopsanou PÍ č. 3 (kdo nedal) od 8:30 do 9:30 hod.

 

 

6. týden

Výuka od 30. 4. ODEVZDAT  07. 04 MEZI 8:30 – 9:30 h.

Slabikář do strany 85 (ď, ť, ň). Každý den čti nahlas 2 x 15 minut! Procvičuj plynulost čtení.

Pracovní sešit ke slabikáři strany 50, 51( ď, ť, ň). Procvičuj plynulost čtení.

Písanka č. 4 strany 20, 21 (ď, ť, ň). Kdo má Písanku č. 2, zdokonaluje psací písmo do str. 29.

Prvouka Já a můj svět do strany 66 (Ája mezi kamarády, Ája jde nakupovat).

Matýsek malý modrý do strany 45.                                                                                           

Pracovní listy vyplníš a vrátíš 7. 4.

Pracovní listy - Prvouka a matematika

Pracovní listy - Matematika

 

5. týden

1. A a 1. B - Výuka od 20. 4. do 30. 4.

Pracovní listy: M - čísla do 20, ČT + PRV - čtení s porozuměním, M - orientace a geometrie

Český jazyk – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut

Slabikář červený – do str. 83

růžový pracovní sešit ke Slabikáři do str. 49, procvičuj plynulé čtení tabulek na str. 30 a 44

Písanka 2 – zdokonalování psacího písma, do str. 25 (piš slovo 1x, slabiku 2x), kdo má doma

Písanka 4 – pokračujeme pouze strany 11 (f), 12 (F), 14 (Y), 15 (g), 16 (G) nebo se písmena nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

Matematika – Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 10.

Matematika zelená – I. B má dopsanou, I. A 57 – 60

Matematika malá modrá – do str. 43

Zavedení čísel do 20 – pracovní list. Prvouka – Já a můj svět – zadání úkolů na dolním okraji stránek

Člověk ve společnosti 62 · Na výletě 63 · V divadle 64

PROCVIČOVÁNÍ VŠEHO NA VOLNÝCH PRACOVNÍCH LISTECH.

OBĚ TŘÍDY: vyzvednutí nových pracovních listů je možné:

20. 4. od 8:30 do 10:00

24. 4. od 9:00 do 10: 00

Odevzdání:

30. 4. od 8:30 do 10:00.

4. týden

1.A

Čj – Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. - slabiky, slova a krátké texty ze Slabikáře, zkoušej psát psace probraná písmena, slabiky a slova.
· Slabikář červený – do str. 78, snaž se splnit úkoly na každé stránce (zadání je dole v růžovém pásu).
· růžový pracovní sešit ke Slabikáři do str. 45, procvičuj plynulé čtení tabulek na str. 30 a 44 a slov ve sloupečcích (čti DENNĚ, jen TRÉNINKEM se to naučíš dobře – DRŽÍM PALCE!!!).
· Písanka 4 – pouze strany 2 (L), 3 (ch), 5 (Ch), 7 (D) nebo se písmena nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

M – Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 10. Zkoušej všechny příklady (nápovědu máš ve svém sešitě). Tvoř slovní úlohy s předměty ve svém okolí (podobné těm v sešitě).
· Matematika zelená – do str. 53 – 56

Prvouka – Učíme se celé hodiny –
· Jaké druhy hodin znáš (nástěnné, věžní, kuchyňské, stopky…)
· PS str.54 (roční období), 55 (dopiš měsíce a nauč se je), 58 (dny v týdnu)
· NAUČ SE ČÍST HODINY (malá ručička ukazuje hodinu, velká je na 12.
· Zkus si spojit zvířecí rodinky (máma – mládě).
· Nauč se jednu jarní básničku a vybarvi krásně velikonoční vajíčko

Pracovní listy k předmětům:
Pracovní listy 1 - Kraslice, básnička, křížovka, rodinky
Pracovní listy 2 - Sčítání a odčítání do 10, Hodiny
Pracovní listy 3 - Psaní písmen L-str. 2, ch-str. 3, Ch-str. 5, D-str. 7, slabik a slov

Splněné úkoly si schovávej, pracuješ podle zadání a dej si záležet. Pořád jsi žák, který se má učit.
AŤ SE TI DAŘÍ!!!

 

1.B

Čj Každý den nahlas čti alespoň 2 x 15 minut. - slabiky, slova a krátké texty ze Slabikáře, zkoušej psát psace probraná písmena, slabiky a slova.

Slabikář červený – do str. 78, snaž se splnit úkoly na každé stránce (zadání je dole v růžovém pásu). · . růžový pracovní sešit ke Slabikáři do str. 45, procvičuj plynulé čtení tabulek na str. 30 a 44 a slov ve sloupečcích (čti DENNĚ, jen TRÉNINKEM se to naučíš dobře – DRŽÍM PALCE!!!).
Písanka 2 – zdokonalování psacího písma, str. 13, 15, 17, 19, 22 (piš slovo 1x, slabiku 2x)
Písanka 4 – pouze strany 2 (L), 3 (ch), 5 (Ch), 7 (D) nebo se písmena nauč podle Slabikáře a napiš si je na papír nebo do sešitu s linkami.

M – Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 10. Zkoušej všechny příklady (nápovědu máš ve svém sešitě). Tvoř slovní úlohy s předměty ve svém okolí (podobné těm v sešitě). ·
Matematika zelená – str. 53 – 55 (do 8. 4.) a 56 – 60 (do 17. 4.)

Prvouka – Učíme se celé hodiny – · Jaké druhy hodin znáš (nástěnné, věžní, kuchyňské, stopky…)
PS str. 54 (roční období), 55 (dopiš měsíce a nauč se je), 58 (dny v týdnu)
NAUČ SE ČÍST HODINY (malá ručička ukazuje hodinu, velká je na 12. PS str. 59-61
Zkus si spojit zvířecí rodinky (máma – mládě)
Nauč se jednu jarní básničku a vybarvi krásně velikonoční vajíčko

Pracovní listy jsou uvedené u 1. A – můžeš nakreslit na libovolný papír, podepiš se a založ do pracovního sešitu

Pracovní listy je možné vyzvednout ve škole pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ na mailu třídy. Někteří stále nekomunikují!

Popros rodiče, vyfoťte obrázky: Pr – kraslice a str. 61, M zelená 55/1,2 a Slabikář červený str. 77/ a zašlete je na třídní mail do 17. 4.

 

3. týden 1.A,B - 30.03.-03.04.2020 - Pracovní listy

Čj – každý den nahlas číst alespoň 2 x 15 minut. - slabiky, slova a krátký text ze Slabikáře, zkoušet psát psacím písmem probraná písmena, slabiky a slova.
Slabikář červený – do str. 73, růžový pracovní sešit ke Slabikáři do str. 41(jen ten, kdo má doma)
Písanka 3 – do str. 40, nebo psaní ve Slabikáři a na papír
Navíc pro rychlíky - číst svou oblíbenou knihu nebo příběh a nakreslit obrázek k textu

 

Zkoušej si známá písmenka číst i psát, i podle diktátu:

NAMALUJ SI NEBO JEN UKAZUJ:

M – Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 9. Zkoušej všechny příklady (nápovědu máš ve svém sešitě).

Počítat po jedné do 10, číselné řady 0 až 10, 10 až 0, tvořit rozklady (třešničky), počty porovnávat (><=).

Matematika zelená – do str. 47

Zkoušej si dopočítávat domečky - do čísla v trojúhelníku, ukazuj si, piš nebo říkej nahlas:

 

Prvouka - Nauč se své datum narození.

,,Já a můj svět“ – str. 57 a 58

Zopakuj si, ukazuj nebo kroužkuj matka – mládě stejnou barvou:

 

 

I. A

Každý pracuje pouze se sešity, které má doma. Pro další si zatím nedochází. Pracuje za dohledu dospělé osoby, která kontroluje správnost.

Čj – Každý den nahlas opakovat probraná písmena, slabiky a slova, číst texty ve Slabikáři a v pracovním sešitě ke Slabikáři, zkoušet si psát probraná písmena, plnit úkoly na stránkách. Platí každý den přidat si přibližně polovinu až jednu stránku v učebnici a zkoušet číst.

M – Zpaměti sčítat a odčítat od 0 do 9. Procvičovat všechny příklady.

Prv – Vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce a roční období.

Malovat si, kreslit, modelovat, zpívat, přeříkávat básničky, kroužkovat písmenka, cvičit, trénovat výslovnost.

I. B

Čj – každý den nahlas číst slabiky, slova a krátký text ze Slabikáře, zkoušet psát psacím písmem probraná písmena, slabiky a slova.

Navíc pro rychlíky - číst svou oblíbenou knihu, příběh a nakreslit obrázek k příběhu

M – pamětné sčítání a odčítání do 9. Procvičovat všechny příklady.

Prv – vyjmenuje ve správném pořadí: dny v týdnu, měsíce v roce a roční období
- Namaluj obrázek k jaru, létu, podzimu a zimě.

Zadání domácí výuky od 16. 3. – 20. 3.
Matematika zelená – do str. 42
Slabikář červený – do str. 66
Písanka 3 – do str. 32
Pr – Já a můj svět – do str. 55

 

Veškeré učivo je možné procvičovat na internetových stránkách: www.skolakov.eu www.rysava.websnadno.cz www.matematika.hrou.cz/c/1.trida www.gramar.in/cs/ www.matika.in/cs/

 

JE NUTNÉ POKRAČOVAT VE VÝUCE – DĚTI NEMAJÍ PRÁZDNINY.

VĚŘÍM, ŽE BUDEME SPOLUPRACOVAT A ZVLÁDNEME 1. ROČNÍK BEZ OBTÍŽÍ.

 

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,