Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - 4. ročník

ČESKÝ JAZYK

Učivo na měsíc duben:

- Věta jednoduchá, souvětí (učebnice str. 78-80)
- Podmět, přísudek (učebnice str.81-82)

Učebnice strana 66 - 77 > Slovesa - osoba, číslo, čas > https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
Učebnice strana 39 - 65 > Podstatná jmmína - rod, číslo, pád, vzor > Opakovat podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor > https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

MATEMATIKA

Učivo na měsíc duben:

- Dělení se zbytkem (učebnice str. 22)
- Písemné dělení (učebnice str. 78-82)
- Zaokrouhlování na 10, 100, 1 000(učebnice str. 34)

Počítání do 100 000, čtení a zápis čísel, číselná řada, sčítání a odčítání písemně i zpaměti > https://skolakov.eu/matematika-4-trida
Násobení jednociferným a dvouciferným číslem (učebnice str. 40 - 70) > https://skolakov.eu/matematika-4-trida

GEOMETRIE

Rýsování kružnice - učebnice strana 85 - 87

VLASTiVĚDA

Učebnice strana 10-20, pokračuj stránkami 21-29

OTÁZKY A ODPOVĚDI 4. ROČNÍK – VLASTIVĚDA - ČESKÉ DĚJINY

Doba bronzová a železná - vyber vždy správnou odpověď nebo doplň:

1.Období objevení a zpracovávání kovu:A)železná  B)bronzová
2.Jak se nazývá slitina mědi a cínu?  A)bronz    B)stříbro
3.Doplň předměty vyráběné z bronzu:____________________________
4.Poslední období pravěku:            A)doba kamenná B)doba železná
5.Železo se získávalo ze suroviny:    A)železná ruda B)zlato
6.Vlastnosti železa:        A) pěkný, lesklý kov     B)pružný, pevný kov
7.Železo se zpracovávalo pomocí       A)mědi         B)ohně
8.Způsob získávání kovu: A) kácením a vypalováním pralesů B)tavením rudy

Keltové na našem území:

1.Kmen Keltové ovládli naše území před: A)500 n.l  B)400 před.n.l
2.Bylo to v době :                      A)železné B)bronzové C) kamenné
3.Jeden z keltských kmenů:              A)Slované B) Germány C) Bójové
4.Název naší země podle keltského kmene_____________________________
5.Surovina ze které dokázali vyrobit předměty_______________________
6.Pomůcka k výrobě keramiky ________________________________________
7.Při obchodování Keltové používali:    A)pěstní klín B)mince C)české koruny
8.Posvátná rostlina Keltů:              A)lípa B)vrba C)jmelí
9.Název pro keltská sídliště________________________________________
10.Jaké předměty a výrobky byly nalezeny v keltských vykopávkách?
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

PŘÍRODOVĚDA

Učebnice strana 48 - 52, pokračuj stránkami 53-59

ANGLICKÝ JAZYK

PROCVIČUJ > https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,