Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - 4. ročník

PŘEDÁVÁNÍ DÚ PRO 4. TŘÍDY probíhá stále každou středu vždy od 9.00 do 10.00 hodin.

 

ČESKÝ JAZYK

Učivo na měsíc duben, květen:

- Opakování probraného učiva (učebnice str. 91 – 95)

- Věta jednoduchá, souvětí (učebnice str. 78-80)
- Podmět, přísudek (učebnice str.81-82)

Učebnice strana 66 - 77 > Slovesa - osoba, číslo, čas > https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
Učebnice strana 39 - 65 > Podstatná jmmína - rod, číslo, pád, vzor > Opakovat podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor > https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

 

MATEMATIKA

Učivo na měsíc duben, květen:

- Samostatné tvoření příkladů všech typů k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100 000

- Dělení se zbytkem (učebnice str. 22)
- Písemné dělení (učebnice str. 78-82)
- Zaokrouhlování na 10, 100, 1 000(učebnice str. 34)

Počítání do 100 000, čtení a zápis čísel, číselná řada, sčítání a odčítání písemně i zpaměti > https://skolakov.eu/matematika-4-trida
Násobení jednociferným a dvouciferným číslem (učebnice str. 40 - 70) > https://skolakov.eu/matematika-4-trida

 

GEOMETRIE

Rýsování kružnice - učebnice strana 85 - 87

 

VLASTiVĚDA

Učebnice strana 10-20, pokračuj stránkami 21-29, a v květnu stránkami 30-39

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

 

PŘÍRODOVĚDA

Učebnice strana 48 - 52, pokračuj stránkami 53-59 a v květnu stránkami 60-66

ANGLICKÝ JAZYK

PROCVIČUJ > https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,