Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - CJ,DCJ - 6. - 9.

6. ročník
AJ
At The Doctor
zadání

NJ
Pracovní list
Körperteile – části těla, naučit ze sešitu, máte zapsáno, zakresleno
Překlad jednoduchých vět – máte rovněž v sešitě (Monika hat grosse braune Augen und schwarze Haare – a podobné krátké věty)
Odpovědi na otázky ke čtenému profilu (Anna)
Naučit se, vypracováno máme v sešitě!

DCJ NJ
Dny v týdnu a měsíce
Číslo

7. ročník
Town
Zadání

7. ročník NJ

Umíme německy - Škola, školní vybavení, předměty, činnosti. Vyprávěj o naší škole! Zopakuj si tato nepravidelná slovesa : sprechen, lesen, fahren, sehen, geben, nehmen !

7.A DCJ NJ

Pracovní list

8.B AJ

My town
Pracovní listy

8.A DCJ NJ

Téma: Beim Arzt ( U lékaře)

Nová gramatika: préteritum (minulý čas) sloves sein (být) a haben (mít)

1. časování obou sloves v jednotném čísle

ich war  ( byl jsem)                  ich hatte (měl jsem)
du warst (byl jsi)                     du hattest (měl jsi)
er war  (on byl)                       er hatte ( on měl)

text a práce s ním

Ich war krank. Ich war nich in der Schule. Ich hatte Fieber und Husten. Es war eine Grippe. Ich war beim Arzt und dann mit dem Rezept in der Apotheke. Zu Hause war ich zuerst allein. Meine Eltern waren in der Arbeit. Dann war auch Vater krank. Er hatte auch eine Grippe.

1) nauč se text číst, není těžký
2) podtrhni slovesa sein a haben v Préteritu ( první dvě věty jsou hotové)
3) zkus text přeložit, nemusíš úplně doslova, připomínám, že je v minulém čase!
4) nauč se časovat obě slovesa a nauč se slovíčka

Nápověda slovíček:
Fieber – teplota
Husten – kašel
Grippe – chřipka
In der Arbeit – v práci
zuerst - nejprve
allein – sám, sama
auch - také

8.A - AJ

Zdravím :-)
Úkoly vypracovávejte postupně!
Použijte online slovníky.
Úkoly můžete vypracovat na papír a fotku odeslat na email: zsjanov@zsjanov.cz nebo přímo na můj messenger. Držte se! km

Word order - past siple
Word order - present simple
Be Verb
Be Verb - zápor
Qiuz  Be Verb
Past Simple 1
Past Simple 2
Preposition of Time

Procvičuj slovíčka: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-8-trida

 

9. ročník
Travelling aroud the city

AJ zadání

9.A DCJ NJ

Gute Fahrt!

9.A NJ

Zdravím :-)
Úkoly vypracovávejte postupně!
Použijte online slovníky.
Úkoly můžete vypracovat na papír a fotku odeslat na email: zsjanov@zsjanov.cz nebo přímo na můj messenger. Držte se! km

Konjugation

Wo, wohin, woher?

Sonne und Mond

Nomen und Plural

Opakovačka

Procvičuj slovíčka: https://www.umimenemecky.cz/slovicka

 

 

 

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,