Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - ČJ 7.A, 8.A, 8.B, 9.A

Milí žáci, vím, že distanční studium není nic jednoduchého, ale známky budete potřebovat, proto nelelkujte a opakujte uvedené učivo a postupně vypracujte jednotlivá cvičení, která mi posílejte na můj e-mail: Go.pet@seznam.cz.

Petra Troníčková

Sledujte na ČT - https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=2-stupen-zs

 

Společný úkol pro všechny ročníky (od 25.05.) - Čtení s porozuměním

Test - Shoda podmětu s přísudkem pro všechny ročníky - výsledky odeslat paní učitelce Troníčkové na email: tronickova@zsjanov.cz

Společný úkol pro všechny ročníky - Synonyma, antonyma, sl. nadřzená a podřazená

7. A

10. Skloňování podstatných jmen

9. Pracovní listy

8. Pracovní listy

7. Vyjmenovaná slova

6. Čtení s porozuměním

5. Časování sloves

4. Učební materiály

Slovní zásoba:

23.-27.03 Učební materiály 1

                Učební materiály 2

učebnice čj: str. 85/ cv. 4; 86/ cv. 7; 88/ cv. 5
čítanka: přečíst str. 89 – 95; str. 144 naučit báseň
procvičovat  na: https://www.mojecestina.cz/testy

8. A

10. Skloňování podstatných jmen

9. Pracovní listy

8. Pracovní listy

7. Přídavná jména

6. Čtení s porozuměním

5. Slovní druhy

4. Učební materiály

23.-27.03 Učební materiály 1
                Učební materiály 2
                Učební materiály 3

učebnice čj: str. 16/ cv. 8, 9
čítanka: přečíst str. 42 – 46; str. 146 - 147 naučit báseň
procvičovat  na: https://www.mojecestina.cz/testy

 

8.B

Ahoj 8.B,

Doufám, že důkladně procvičujete. Splněné úkoly mi pošlete  na adresu zdenka.riganova@seznam.cz. Držte se!!!

Z. Riganová

Pracovní list 03. 06.

Pracovní list 28.05.

Předložky a předpony

Shoda přísudku s podmětem

Test Český jazyk

Test Literatura

Test Mluvnice

1. Rozhodněte, kde napíšete velké a kde malé písmeno.
   učebnice, str.20, cv. 5b
2. Doplňte i/í, y/ý
   učebnice, str.45, cv. 4
Nezapomeňte napsat referát - Můj oblíbený film

1. učebnice, str. 104, cv. 9   -   Doplňte do textu čárky a označte věty hlavní a vedlejší.
2. učebnice, str. 105, cv. 12  - Doplňte do textu vedlejší věty tak, aby měl smysl.
Jan Neruda -  Malostranské povídky - dr. Kazisvět a Hastrman. Budu chtít obsah.

Podívejte se do učebnice na druhy vedlejších vět!
Procvičování a opakování:
1) Shoda přísudku s podmětem
2) Další vyjmenovaná slova
https://www.mojecestina.cz/testy
https://www.umimecesky.cz/
https://www.mojecestina.cz/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.nns.cz/blog/online-cviceni/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma                                                          
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-3-uroven/100
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-l?source=explicitKC#
https://www.umimecesky.cz/index.php?p=zavody&ps=951&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-z#exercise3

 

9. A

10. Skloňování podstatných jmen

9. Pracovní listy

8. pracovní listy

7. Shoda podmětu s přísudkem

6. Čtení s porozuměním

5. Přejatá slova

4. Učební materiály

23.-27.03 Učební materiály 1
                Učební materiály 2
                Učební materiály 3
                Učební materiály 4

učebnice čj: str. 60/ cv. 1; 63/ cv. 1, 2
čítanka: přečíst str. 105 – 109, str. 130 naučit báseň
procvičovat  na: https://www.mojecestina.cz/testy

Online procvičování

https://www.umimecesky.cz/
https://www.mojecestina.cz/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.nns.cz/blog/online-cviceni/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

 

 

Vypracované úkoly lze posílat průběžně na e-mail: go.pet@seznam.cz, případně je mohou rodiče po předchozí domluvě donést do školy..

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,