Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - LMP II.stupeň

6.B

Český jazyk

Procvičování

Matematika

Procvičování

Geometrie

Přírodopis

Jaro 1.
Jaro 2.        
Hmyz 1.        
Hmyz 2.        
Hmyz 3.

Občanská vývchova

Anglický jazyk

Slovíčka - Zdraví
Slovíčka - Lidské tělo > Body I.  Body II.
Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU
https://www.youtube.com/watch?v=4oNOA3HnGG4
https://www.youtube.com/watch?v=fuNmvM5BvDM
https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps

Zeměpis

23.-27.03 Učební materiály

Výukové a pracovní listy

7.B

Český jazyk

23.-27.03. Učební materiály

Učební materiály

Matematika

23. - 27.03. Učební materiály

Přírodopis

Rostliny 1
Rostliny 2
Rostliny 3
Rostliny 4

Občanská vývchova

23. - 27.03 Učební materiály

Učební materiály

Zeměpis

23.-27.03 Učební materiály

Učební materiály

8.C

Český jazyk

cvičení z ČJ pro 3. a 4. ročník
A hlavně, čtěte. Knihy, časopisy, noviny, vhodné články na internetu.
Pokud potřebují rodiče konzultovat úkoly, mohou po telefonu na mém tel. čísle.

Matematika

Přírodopis

K dispozici máte učebnici + pracovní listy.
Témata: Kožní soustava
              Nervová soustava
              Smyslová ústrojí
Ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4
https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE

Učebnice 1
Učebnice 2
Učebnice 3
Učebnice 4
Učebnice 5
Učebnice 6
Pracovní list 1
Pracovní list 2
Pracovní list 3
Pracovní list 4
Pracovní list 5

Občanská vývchova

Pracovní list 1
Pracovní list 2

Zeměpis

Učební materiály

9.B

Český jazyk

cvičení z ČJ pro 3. a 4. ročník
A hlavně, čtěte. Knihy, časopisy, noviny, vhodné články na internetu.
Pokud potřebují rodiče konzultovat úkoly, mohou po telefonu na mém tel. čísle.

Matematika

Procenta
Procvičování

Přírodopis

Houby – matriál k výuce + pracovní listy
Ke shlédnutí:
https://www.youtube.com/watch?v=-oYgjo0YCd8
https://www.youtube.com/watch?v=Xks5n7x2A4Y

Učební list 01
Učební list 02
Učební list 03
Učební list 04
Učební list 05
Pracovní list 01
Pracovní list 02
Pracovní list 03

Občanská výchova

Pracovní list 1.
Pracovní list 2.
Pracovní list 3.

Zeměpis

Severní Amerika

Učební materiály

 Fyzika 6. - 9.

pracovní listy

Chemie 8. - 9.

pracovní listy

Dějepis 6. - 9.

Referát na téma:

6.r. Kleopatra, egyptská vládkyně
7.r. Jan Hus nebo Karel IV.
8.r. J. A. Komenský nebo Marie Terezie
9.r. T. G. Masaryk nebo Václav Havel

Sledování krátkých filmů k učivu:
Dějiny udatného českého národa
www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

6.r. díly 1-25
7.r. díly 26-50
8.r. díly 51-75
9.r. díly 80-111

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,