Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Domácí výuka - VV,ORV,VZ - 6. - 9.

VV - nakreslit na čtvrtku nebo na papír 

6.A - přírodní motivy - rostliny, živočichové, jarní příroda / kresba, malba, om

17.04. - Vesmír - Kresba / malba, kreslený příběh, kresba může být komiks

Omalovánky

7.A - Bota, taška, batoh, kabelka - kresba/malba

17.04. - Zkus vytvořit vlastní internetovou stránku - obrázek i na plochu - kresba/malba

Omalovánky

8.A,B - sportovní tématika - cokoli na toto téma /kresba, malba

17.04. - Barevné kompozice z geometrických tvarů - kresba

Omalovánky

9.A - kreslený příběh, komiks /kresba

17.04. - Moderní umění - stavba, vysněný dům, kde bych chtěl/a jednou bydlet

Omalovánky

 

Občanská a rodinná výchova

Pracovní list - květen 6.-9.

Pracovní list k velikonoční tematice - 6.-9.

6.A

Rodina

Pracovní list

Zopakovat téma "Komunikace"
Napsat na papír 3 kladné a 3 záporné stránky osobnosti,
Najít na internetu téma "národnostní menšiny" > zpracovat referát

7.A

Majetek a vlastnictví 1

Majetek a vlastnictví 2

Zapiš do sešitu nebo nalep

Vlastnictví - oprávnění vlastníka nakládat se svým majetkem jak uzná za vhodné /vlastník však nesmí užíváním svého majetku poškozovat druhé/

Vlastníkem může být -fyzická osoba-/člověk/

                                   -právnická osoba-/organizace/

Vlastnictví vzniká - vlastní činností, děděním, darováním, koupí...

Vlastnictví zaniká - převodem na jinou osobu, zničením, ztrátou, úmrtím vlastníka

VLASTNICTVÍ JE CHRÁNĚNO ZÁKONEM

Spoluvlastnictví - podílové -každá osoba vlastní ze společného majetku určitou část

                           -bezpodílové .dělí se stejný dílem

Základní listina práv a svobod

zaručuje např. rovnosst všech lidí, právo na život, ochranu  osobního a soukromého života, právo na vzdělání,

svobodu pohybu, myšlení, shromažďování, náboženského vyznání....

ÚSTAVA- ZÁKLADNÍ ZÁKON STÁTU

 

Zopakovat téma "Majetek"
Najít na internetu téma "co znamená kreditní a debetní karta, rozdíly"
Sestavit rodinný rozpočet - příjmy/výdaje - najdete na internetu

8.B

Zapiš do sešitu a nebo nalep a nauč se

Temperament, charakter

Problémy v oblasti lidských práv

POJMY - kolektivismus -zdůrazňuje přednost kolektivu před zájmy jednotlivce

              - krajní individualismus - přehnané a jednostranné zdůrazňování práv a požadavků jedince na úkor a v neprospěch celé společnosti

              - xenofobie -odpor a nepřátelství ke všemu cizímu,především k cizincům

              - rasismus -nenávist k příslušníkům jiné rasy

              - antisemitismus - nenávist proti Židům

              - anarchie -stav,kdy neplatí žádný pořádek,řád, zmatek, nepořádek

              - terorismus-použití násilí / např.únos, pirátství, atentát, pumový útok/,slouží k nátlaku,zastrašení,nebo politickému vydírání

Zopakovat téma "Co je droga"
Účinek nikotinu a alkoholu na lidský organismus
Najít na interentu téma "náhražky smyslu života" - zpracovat referát

 

9.A

Rodinné právo

Pracovní list - Volba povolání + ORV

Zopakovat téme "Státní rozpočet" - položky příjmové části rozpočtu - najdete na internetu
Přečíst téma "Oblasti státního hospodářství" (internet)

 

 

Výchova ke zdraví

Pracovní list 2 - 7.- 8.

Pracovní list 1 - 7. - 8.

Pracovní listy - 7. ročník

Pracovní listy - 8. ročník

Pracovní listy 7.-8.ročník

7.A

Najít na internetu téma "sekty" - zpracovat referát
Manipulativní reklama - nakreslit obrázek (Co Tě při malování ovlivnilo pozitivně/negativně > např. alkohol, cigarety, oblečení)

8.B
Dodržování pravidel a bezpečnosti a ochrany zdraví - zopakovat učivo
"Zásady 1. pomoci" - zpracovat referát, využití intrernetových zdrojů
Zopakovat obsah lékarničky

 

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,