Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Zájmová centra MŠ Paraplíčko

Výtvarné centrum - L. Hejnalová

Cílem je rozvoj estetického cítění a vnímání, smyslu pro krásu. Děti se seznámí s nejrůznějšími technikami, s výtvarným materiálem a jeho možnostmi.

Pohybové centrum - Mgr. J. Slivoňová

Cílem je rozvoj pohybových schopností a dovedností. Děti se učí správnému držení těla, spojení pohybu s hudbou.

Hudební centrum - M. Vršecká

Cílem je rozvíjet u dětí cit pro hudbu, schopnost hudbu vnímat a vytvářet jí pomocí vlastního hlasu a hudebních nástrojů. Podpora kultivovaného pšveckého projevu.

Dramatické centrum - P. Kočinová

Cílem je rozvoj citu pro slovo, kultivovaný projev a rozvoj komunikativních dovedností. Napomáhat dětem překonávat ostych a vystupovat před kolektivem.

Keramický kroužek

Seznámení dětí s keramickou hlínou a získání vlastních zkušeností při práci s tímto materiálem.

Anglický jazyk

Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.

Řečová výchova - logopedický program

V případě zjištěné vady výslovnosti nebo vady řeči u dětí v MŠ, s těmito dětmi pracují logopedické asistentky, pod vedením kvalifikovaného logopeda, který působí přímo ve škole.

"Zdravý životní styl"

Všechny děti v naší MŠ jsou zapojeny do výchovného projektu "PARAPLÍČKO". Cílem projektu je prevence drogových závislostí a rizikového chování dětí v mateřské škole, a ta je založena na širším kontextu podpory zdraví a zdravého životního stylu.

"Předškolák"

Program pro děti předškolního věku.

"Odklad školní docházky"

Program pro děti s OŠD, pro které je vypracovaný individuální vzdělávací plán.

Projekt "Lesní školka"

Cílem projektu je prostřednictvím různých činností rozvíjet kladný vztah k sobě, k prostředí a k přírodě, která nás obklopuje.

Projekt "Bezpečnost a zdraví"

Spolupráce s Městskou policií. Děti každou středu navštěvují klubovnu "Jaklík" v Janově.

Plavecký výcvik

Pro děti předškolního věku.

TwitterG+LinkedInDiggDiggDigg
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,