Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

PEER Aktivisti

Školní rok 2012/2013

Aktivity:

Peer aktivisté na Hoře sv. Kateřiny

Dne 13. května se uskutečnil výjezd na Horu Sv. Kateřiny do penzionu Eurorellax v opravdu velice hezké přírodě, ve vesnici. Preventisré zde měli i hromadný pokoj, takže to byla pro ně plná pecka: D
NAŠE AKCE: Koumes, procházka po vesnici, návštěva aqvaparku v Chomutově, zábava, komunikace se zdejšími dětmi.
 

Úspěch v krajské soutěži školních časopisů

Janovská škola, v rámci prevence, již osmým rokem vydává školní časopis „Koumes“.
Redakční radu tvoří žáci druhého stupně Základní školy. Tvorbě časopisu se věnují, ve
svém volném čase, každou středu. Mladí redaktoři si sami vybírají zajímavé akce školy,
které prezentují prostřednictvím časopisu. V počítačové učebně školy zpracovávají získané
podklady. Při získávání informací fotí a proto je časopis atraktivní pro žáky, protože
se tam mnozí z nich najdou. Pracují samostatně, preventistka školy, pouze dohlíží,
radí a kontroluje konečnou úpravu. Členové redakční rady jsou současně i peer aktivisté.
Hlavním obsahem je především dění uvnitř i vně školy. „Koumes“ je určen jak pro druhý
stupeň, tak pro první stupeň základní školy. Zajímavá je pravidelná stránka, věnovaná našim
nejmladším žákům. Proto v každém čísle nesmí chybět stránka nesoucí titul Zábava.
Tam si, zejména ti nejmenší, formou hádanek, křížovek a rébusů, prověří své znalosti v
oblasti výtvarné, kognitivní a pracovní dovednosti. Časopis vychází v tištěné formě.
Preventisté zajišťují i distribuci. V posledních letech se na další číslo těší i mnozí
rodiče. V letošním sedmém ročníku krajské soutěže školního časopisu za ústecký kraj,
naše škola získala 2. místo v kategorii II. stupeň a v kategorii II. stupeň umístění za
nejlepší grafiku. Právě tak velké ocenění je nejlepší odměnou pro mladé redaktory.
                                   Alena Pinkasová

Peer aktivisté zahrají pohádku

V rámci prevence si peer aktivisté z janovské školy, zařadili do preventivního plánu pro
letošní školní rok působit na naše nejmenší.
Pro děti z Mateřské školy,“ Sluníčko“ a „Paraplíčko“, nacvičují pohádku se zajímavými
postavičkami. Pohádka s názvem: „Domácí a lesní zvířátka“, přibližuje dětem život
nejen lesních a domácích zvířátek, ale popisuje i rozdíly mezi nimi a jejich význam pro
člověka. Malované kulisy, které si zhotovili preventisté, dokreslují prostředí, ve kterém
daná zvířátka žijí. Příprava nebyla snadná. Peer aktivisté si kromě kulis vyhotovili
masky zvířátek. V pohádce vystupuje třeba myš domácí kontra myš polní, divoké prase a
domácí prase a zachytit malbou rozdíl mezi nimi nebyl úplně lehký úkol.
Po odehrání pohádky preventisté s dětmi komunikovali i o jiných zvířatech.
Hlavním cílem celé aktivity bylo oslovit právě naše nejmenší a rozvíjet jejich vztah
nejen ke zvířatům, ale i k přírodě a vést děti k ochraně přírody.  
                                    Alena Pinkasová

 

Domácí a lesní zvířátka

 

 

 

 

Co máme za sebou?

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2010/2011

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět:

 • pojmenovat základní návykové látky
 • znát jejich účinky na lidský organizmus
 • orientovat se v problematice závislosti
 • znát základní právní normy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • posilovat své sebevědomí
 • správně se rozhodovat, odmítat
 • zaujímat zdravé životní postoje
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc
 • zvládat základní sociální dovednosti
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,