Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 15

Tisková zpráva 14

Pozvánka - Dětský vzdor a agrese 31.03.2022

Pozvánka - Význam řeči 30.03. 2022

Pozvánka - Učit se učit 16.03. 2022

10. tisková zpráva ze dne 07.09.2021

9. tisková zpráva

Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

Navzdory epidemii jede spolupráce škol v Litvínově a okolí na plné obrátky

Na Litvínovsku se učí nejen žáci, ale i ředitelé škol!

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působností, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.  

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,