Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ

WORKSHOPY

Pozvánka - Prázdninové vzdělávací aktivity - 22.-26.08.2022

Pozvánka - Prázdninové vzdělávací aktivity 2022

Pozvánka - Sportovní den 28.06.2022

Pozvánka - Ochrana člověka za mimořádných událostí 07.06.2022

Pozvánka - MŠP Rozloučení se školáky a Kuřaty 17.06.2022

Pozvánka - Skupinová výjezdová aktivita 08. - 10.06.2022

Pozvánka - Setkání s rodiči 30.05.2022

Pozvánka - Praha očima budoucích pracujících 31.05.2022

Pozvánka - Den dětí 01.06.2022

Pozvánka - Děti učí rodiče 30.05.2022

Pozvánka - Ekologické aktivity 17.05.2022

Pozvánka - MŠ Paraplíčko Fun Park Liberec - 03.05.2022

Pozvánka - IQ Landia Liberec - 28.04.2022

Pozvánka - Den Země, Den Čarodejnic - 22.04.2022

Pozvánka - Den Zdraví - 13.04.2022

Pozvánka - Rukodělné aktivity 11. a 22.04.2022

Pozvánka - MŠ Sluníčko - Výlet MAJALAND A DINOSAURIA PRAHA 06.04.2022

Pozvánka - MŠ Paraplíčko - Výlet MAJALAND A DINOSAURIA PRAHA 06.04.2022

Pozvánka - MŠ Sluníčko - Angličtinka 30.03.2022

Pozvánka - MŠ Paraplíčko - Angličtinka 29.03.2022

Pozvánka - Mateřské školky - Den Zdraví 14.03.2022

Pozvánka - MŠ Paraplíčko - Zápis nanečisto 25.03.2022

Pozvánka - MŠ Sluníčko - Zápis nanečisto 15.03.2022

Pozvánka - MŠ Sluníčko - Rozvoj rodičovských kompetencí 14.03.2022

Pozvánka - MŠ Paraplíčko - Rozvoj rodičovských kompetencí 07.03.2022

Pozvánka - Maxík 19.- 20.03.2022

Pozvánka - Montessori kurz 03.03.2022

Pozvánka - FIE 21.-24.02.2022

Pozvánka - Den s přírodou 18.01. 2022

Pozvánka - Maxík - 22.-23.01.2022

Pozvánka - Ptačí vánoce - vánoční tvoření 21.12.2021

Pozvánka - Jarmark - vánoční tvoření 20.12.2021

Pozvánka - "Hvězdička" - dílničky plné nápadů 17.12.2021

Pozvánka - Vánoční prezentace pro rodiče - MŠ Sluníčko 16.12.2021

Pozvánka - Vánoční prezentace pro rodiče - MŠ Paraplíčko 16.12.2021

Pozvánka - Vánoční prezentace pro rodiče 16.12.2021

Pozvánka - Dopravní soutěž 10.12.2021

Pozvánka - Ježíškova cesta 09.12.2021

Pozvánka - Eko hrátky "Voda čaruje" 23.11.2021

Pozvánka - Z pohádky do pohádky 19.11.2021

Pozvánka - Den prevence 16.11.2021

Pozvánka - Mýdlárna Teplice 09.11.2021

Pozvánka - Porcelánka Thun 18.11.2021

Pozvánka - Botanická zahrada Teplice 10.11.2021

Pozvánka - Sokrates Most 08.11.2021

Pozvánka - Kavárnička 20. 10. 2021

Pozvánka - Výtvarná soutěž ZŠ a MŠ 19. 10. 2021

Pozvánka - IQ Landia 20. 10. 2021

Pozvánka - Beseda 05. 10. 2021

Pozvánka - Prázdninové aktivity 01. - 05. 07. 2021

Pozvánka - Den Prevence - 28. 06. 2021

Pozvánka - Sportovní olympiáda 24. 6. 2021

Pozvánka - MŠP Vedomostní olympiáda 22. 6. 2021

Pozvánka - MŠP Ekologické aktivity 09. 06. 20201

Pozvánka - Sportovní den 25. 06. 2021

Pozvánka - Zoo a Dinopark Plzeň - 17. 06. 2021

Pozvánka - Zoo a Dinopark Plzeň - 16. 06. 2021

Pozvánka - Papilonia - Motýlí dům - 15. 06. 2021

Pozvánka - Den prevence 11. 06. 2021

Pozvánka - Ekologické aktivity - 09. 06. 2021

Pozvánka - Den zdraví 04. 06. 2021

Pozvánka - Den s přírodou 21. 05. 2021

Pozvánka - Den s přírodou 14. 05. 2021

Pozvánka - Den Čarodejnic - náhradní termín

Pozvánka - Den Čarodejnic II

Pozvánka - Den Čarodejnic

Pozvánka - Ekologické aktivity I

Pozvánka  - Vědomostní olypiáda

Pozvánka - Ekologické aktivity II

Pozvánka - Výtvarná soutěž

Pozvánka - Sportovní den

Pozvánka - Den Zdraví

Pozvánka - Dopravní soutěž

 

,,PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITÍVNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

 

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova - faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby. Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity realizované v naší základní škole a mateřských školách v rámci projektu:

Personální podpora: 

 • administrátor projektu
 • školní asistent MŠ
 • školní asistent ZŠ
 • školní psycholog

aktivity MŠ:       

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Využití interaktivního displeje v procesu učení
 • „Angličtinka“ – výuka anglického jazyka
 • „Malí ekologové“ zájmový kroužek environmentální výchovy
 • 2 jednodenní výjezdy pro každou MŠ za 1 rok
 • Spolupráce MŠ se ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání – společné akce, soutěže (6 společných akcí za rok; výtvarná soutěž, sportovní olympiáda, vědomostní olympiáda, ekologické aktivity, dopravní soutěže)
 • Edukativně stimulační skupiny – příprava na vstup do ZŠ

 

aktivity ZŠ:

 • Zapojování rodičů do aktivit školy (4 akce za rok; pracovní dílny „Škola pro život“, „Děti učí rodiče“, Prezentace aktivit dětí a žáků, Příprava na vstup do ZŠ – besedy, přednášky)
 • Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání (společné projektové dny MŠ a ZŠ – 2 akce za rok, Den prevence, Den zdraví)
 • Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky – další vzdělávání pedagogů
 • Prevence školní neúspěšnosti – doučování žáků, vrstevnické vzdělávání
 • Vzdělávací aktivity o prázdninách – příměstský tábor v rozsahu 5 dnů (červenec)
 • Volnočasové aktivity – zájmové kroužky (Dramatický kroužek – PEER, Sportovní hry, Taneční kroužek)
 • Kariérové poradenství -exkurze („střední školy se představují“, u zaměstnavatelů), workshopy (2x ročně – kavárnička, aranžérství, zahradnictví, finanční gramotnost…)
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,