Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

EU - peníze školám

1.9.2012 byl na Základní škole a Mateřské škole, Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most odstartován projekt „Škola pro život“, který vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost OP VK- zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a je znám pod názvem „Šablony“ nebo „EU peníze školám“.

Cílem projektu v délce 30 měsíců je, prostřednictvím nových metod a nástrojů, docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole, která se nachází ve vyloučené oblasti Litvínov-Janov  a slučuje základní školu, základní školu praktickou a základní školu speciální. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat hlavě inovací a individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno rozšířením zavedeného programu primární prevence

Zpět na aktivní projekty

TwitterG+LinkedInDiggDiggDigg
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,