Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Zájmové kroužky MŠ Sluníčko

Nadstandardní aktivity rozvíjející dovednosti:

logopedie ve speciální třídě a učebně s využitím Klokanova kufru "LOGOPEDICKÁ PUSINKA"

kytara, hra na flétnu "SBOREČEK"

dramatický kroužek "VESELÉ DIVADÉLKO

angličtina

prevence

keramika

multiboard

KROUŽKY:

VESELÁ PUSINKA  - Logopedická prevence řeči

PASTELKA - Výtvarně estetické, cílem je rozvíjet v dětech estetické cítění, smysl pro krásu. Snažit se "krásu" vytvářet pomocí různých výtvarných technik

TVOŘENÍČKO - Keramická dílna, vnímání uměleckých podnětů a rozvíjení schopností se jejich prostřednictvím vyjádřit, vytvářet základy estetického vztahu k umění.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - Pracovní, upevňovat v dětech základní pracovní návyky, rozvíjet kladný vztah ke zhotoveným hodnotám - jak k svým, tak okolním.

PÍŠŤALKA -  Hra na flétnu, rozvíjet v dětech cit pro hudbu, vnímat hudbu a vytvářet ji pomocí vlastního hlasu a jednoduchých hudebních nástrojů - flétny.

HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KORUŽEK - Hrajeme a zpíváme za doprovodu kytary, nučíme se nové pohádky a vyzkoušíme si jejich dramatizaci

POHÁDKOVÉ TANČENÍ - Zaměřuje se na hudebně pohybové aktivity související s nácvikem tanečků na známé  pohádkové písně. Je určen pro všechny děti, které mají rády pohyb a tanec.

 

 

                                                                                             

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,