Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Let´s speak together

V rámci realizace projektu působí ve škole v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje v hodinách anglického jazyka, ale i při různých akcích a projektových dnech.

Zároveň bychom chtěli navázat na tradici a obnovit spolupráci s evropskými školami. Chceme tím podpořit jazykové kompetence našich žáků i učitelů.

Naši učitelé navštěvují rozšiřující jazykové kurzy vedené rodilým mluvčím nebo českým lektorem.

Rodilý mluvčí, pan Mark Herries, se velmi rychle zapojil do kolektivu pedagogů naší školy. Svým vystupováním zbortil jazykovou bariéru nejen u žáků. Aktivně působí ve výuce, spolu s lektory anglického jazyka vymýšlí a zavádí nové metody. Žáci jsou výukou nadšeni a velmi se zlepšili v konverzaci. 

Termín realizace projektu:   1.9. 2014 až 30.7.2015

Zdroj financování:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělání, výzva číslo 55

Počet partnerů projektu:   60

Anotace projektu

Projekt si klade za cíl podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ (ale i NJ) ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky (zejména se jedná o metodu CLIL). Důraz bude kladen na mezipředmětové vztahy a praktické využití cizích jazyků. Dalším důležitým cílem projektu je podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol (především jejich metodická podpora při tvorbě mezinárodních projektů).
Důležitým prvkem v projektu je rovněž podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí s lektorem i rodilým mluvčím.
Do projektu bude zapojeno min. 60 škol v rámci celého území ČR (mimo Prahu). Cílovou skupinou projektu je min. 4500 žáků a 150 pedagogických pracovníků. Počet zapojených škol vychází z analýzy potřebnosti a dotazníkového šetření, které jsme provedli v přípravné fázi projektu.

TwitterG+LinkedInDiggDiggDigg
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,