Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Výroční soutěž

40 OTÁZEK A ÚKOLŮ KE 40. VÝROČÍ

Je to tady! Máme pro vás první otázky a úkoly. Čtěte pozorně a na vypracování úkolů si dejte záležet. Přejeme vám hodně štěstí v soutěžení!

Průběžné výsledky

Pravidla

Otázka č. 1:

Ve kterém roce se naše škola poprvé otevřela žákům?

Úkol č. 1:

Odpověď na otázku vypracuj jako koláž.

Otázka č. 2:

Na jaké adrese naše škola sídlí?

Úkol č. 2:

Odpověď na otázku zapracuj do jednoduchého plánku blízkého okolí školy.

Vypracované úkoly odevzdejte nejpozději 17. 2. 2022

Otázka č. 3:

Jak se jmenoval první ředitel naší školy?

Úkol č. 3:

Pan ředitel se rozhodl, že za každou samohlásku svého jména (i příjmení) nechá v okolí školy vysadit nějaké stromy. Kolik stromů celkem nechal vysadit, když víš, kolik stromů náleží jednotlivým písmenkům?

A 5 G 4 N 9 Š 1 Z 8
B 2 H 6 Ň 2 T 5 Ž 4
C 9 CH 8 O 6 Ť 4    
Č 6 I 6 P 8 U 9    
D 4 J 7 Q 1 V 2    
Ď 3 K 2 R 3 W 3    
E 1 L 3 Ř 9 X 7    
F 8 M 1 S 7 Y 5    

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 2. 3. 2022 :-)

Otázka č. 4:

Jak se jmenují mateřské školy, které patří k naší ZŠ?

Úkol č. 4:

Vaším dalším úkolem je vymyslet básničku, ve které se názvy obou školek objeví.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 9. 3. 2022

Otázka č. 5:

Jak se jmenuje naše paní ředitelka, určitě víte, pokud ne, zjistěte to.

Úkol č. 5:

Napište, ze kterých důležitých slov bylo křestní jméno naší paní ředitelky vytvořeno.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 16. 3. 2022

Otázka č. 6:

Březen je měsíc knihy. Jak se nazývá prostor, kam si můžeme přijít knihu zdarma půjčit? Máme tuto možnost i v naší škole?

Úkol č. 6:

Odpovědi na obě otázky zapracujte do záložky, jejíž vytvoření je vaším úkolem.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2022

Otázka č. 7:

Na kterou světovou stranu směřuje hlavní vchod naší školy?

Úkol č. 7:

Víte, co je kompas? Pokud ne, zjistěte si to a svou odpověď znázorněte právě na kompasu, který originálním způsobem vytvořte.

Těšíme se na vaše odpovědi, které odevzdejte nejpozději do 30. 3. 2022

Otázka č. 8:

Které autobusové linky vás k naší škole dovezou?

Úkol č. 8:

Jak by vypadal dopravní prostředek vašich snů? Pochlubte se ostatním svým originálním výtvorem.

Těšíme se na vaše originálně zpracované dopravní prostředky odevzdané nejpozději do 6. 4. 2022

Otázka č. 9:

Kolem školy létá a hnízdí černobílý druh ptáka z rodu krkavcovitých, který prý rád krade. Jak se tento pták jmenuje?

Úkol č. 9:

Pokuste se tohoto ptáka znázornit a nezapomeňte uvést nejen jeho jméno, ale také vaši třídu.

Těšíme se na vaše originálně zpracované úkoly, které odevzdáte nejpozději do 13. 4. 2022

Otázka č. 10:

Které písmeno tvar školy z ptačí perspektivy připomíná?

Otázka č. 11:

Jak se nazývá hrad, na který lze dohlédnout z některých školních oken?

Úkol č. 10 + 11:

K otázce č. 10 se vám bude hodit mapa. To, co zjistíte, je pak nápovědou k otázce č. 11.

Vaším úkolem je znázornit hrad a vypsat k němu 5 informací, které o něm zjistíte. Nezapomeňte zvýraznit písmeno, které jste hledali.

Těšíme se na vaše originálně zpracované úkoly, které odevzdáte nejpozději do 20. 4. 2022

Otázka č. 12:

Které jehličnaté stromy rostou kolem naší školy?

Úkol č. 12:

Projděte se kolem celé školy a napište názvy všech jehličnatých stromů, které cestou nejdete.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 4. 5. 2022

Otázka č. 13:

Které středočeské město se skrývá v názvu „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“?

Úkol č. 13:

Napište název tohoto města a zjistěte, co má toto město společného s Litvínovem. Úkol vypracujte jako koláž.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 11. 5. 2022

Otázka č. 14:

Jak se jmenují dva potoky, mezi kterými se naše škola nachází?

Úkol č. 14:

Zjistěte, kteří živočichové se v horských potocích mohou vyskytovat, a nezapomeňte připsat názvy obou potoků.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 18. 5. 2022

Otázka č. 15:

Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Otázka č. 16:

Kolik žáků současně v jeden okamžik se může v naší jídelně najíst?

Úkol č. 15 + 16:

Znázorněte talíř s vaším oblíbeným jídlem, třeba nám ho v jídelně uvaří. Nezapomeňte připojit odpověď na otázku č. 16.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 25. 5. 2022

Otázka č. 17:

Kolik učitelů a učitelek v současné době na naší škole vyučuje?

Úkol č. 17:

Vytvořte mávátko, které bude obsahovat odpověď na uvedenou otázku.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 1. 6. 2022

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,