Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

 

ZÁPIS do MŠ

 

MŠ Paraplíčko

MŠ Sluníčko

Čestné prohlášení k očkování

 

Pokud by bylo podání přihlášky učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doložení řádného očkování: podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplňte čestné prohlášení k očkování, které doložíte kopií očkovacího průkazu.

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,