Dokumenty ke stažení

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu (2025,2026)

šKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon).

Školní vzdělávací program „Škola pro život“

Školní vzdělávací program přípravné třídy  „Pohádkový kolotoč“

Školní vzdělávací program základní školy speciální

Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Školní vzdělávací program školní družiny pro děti
tříd základní školy speciální

Možnosti ŠVP

Učitelé mohou:

  • profilovat svoji školu a tím ji odlišit od jiných škol
  • formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole
  • odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva
  • lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání
  • posílit týmového ducha pedagogického sboru
  • učit kreativně

Žáci:

  • si mohou vybrat školu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům
  • se budou vzdělávat efektivněji