Bc. Lenka Klimplová

Tel.: 736 633 598

Email: slunicko@zsjanov.cz

Aktuality

  

Odkazy

          

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ Robert Fulghum

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Krtek a sluníčko“.

ŠVP – Krtek a sluníčko

Roční plán – Krtek a sluníčko

Měsíční plán – Krtek a sluníčko

  • MALOVANÝ PODZIM
  • ZIMA ČARUJE, NA OKNA MALUJE
  • JARO BARVY PROBUDÍ, ZIMA UŽ NÁS NESTUDÍ
  • LETNÍMU SLUNÍČKU DEJ SPRÁVNOU BARVIČKU

NAŠÍM CÍLEM JE:

· HARMONICKÝ A VŠESTRANNÝ ROZVOJ DĚTÍ V POHODOVÉM A PODNĚTNÉM ZÁZEMÍ

· SPOKOJENÉ A ŠTAŠTNÉ DÍTĚ

· PŘIPRAVENOST A SNAZŠÍ PŘECHOD DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

· SPOKOJENOST A DŮVĚRA RODIČŮ V PRÁCI PEDAGOGŮ

· NADSTANDARTNÍ AKTIVITY – LOGOPEDICKÁ PÉČE, HRA NA FLÉTNU, KERAMIKA, PREVENCE, ANGLIČTINA, PLAVÁNÍ, DIGITÁLNÍ A IT TECHNOLOGIE

· OPROTI TOMU PŘIROZENÁ HRA S TRADIČNÍMI HRAČKAMI A PODNĚTNÝMI DIDAKTICKÝMI POMŮCKAMI, PŘÍRODNINAMI

· PODPOROVAT EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA ZAHRADĚ MŠ, KTERÁ JE NAVRŽENA V PŘÍRODNÍM STYLU

· PROHLUBOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU – SPOLEČNÉ AKTIVITY S RODIČI, TEMATICKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

· SPOLUPRÁCE S DSS – VÉST DĚTI K ÚCTĚ KE STÁŘÍ – VÝMĚNNÉ NÁVŠTĚVY

· ORGANIZACE TEMATICKÝCH VÝLETŮ

· POHODOVÉ ZÁZEMÍ, VLÍDNÉ KLIMA A SPOKOJENOST VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

· ZAHRADNÍ TEMATICKÉ SLAVNOSTI PRO RODIČE S DĚTMI

(SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, DUŠIČKOVÁ SLAVNOST, VÁNOČNÍ JARMARK, JARNÍ ÚKLIDOVÁ SLAVNOST, VELIKONOČNÍ POKLAD, KVĚTINKOVÁ SLAVNOST PRO MAMINKY, OSLAVY MDD, LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY)

· WORKSHOPY A DÍLNIČKY PRO RODIČE S DĚTMI

· CELOROČNÍ EKOLOGICKÝ PROJEKT – MĚSÍČNĚ

· PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY KLUBU JAKLÍK PŘI MP LITVÍNOV – PREVENCE

· PRAVIDELNÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ I VÝJEZDOVĚ – DVD LITVÍNOV, DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST

· VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ – DSS JANOV, POLIKLINIKA LITVÍNOV

· TEMATICKÉ DNY V MŠ, DO KTERÝCH JSOU AKTIVNĚ ZAPOJENI RODIČE ( Z POHÁDKY DO POHÁDKY, ČERTÍ ŠKOLKA, VÁNOCE, KARNEVAL, ČARODĚJNICE, ODEMYKÁNÍ ZAHRADY,…)

· SPOLUPRÁCE A VÝMĚNNÉ AKTIVITY – DSS JANOV, DSS LITVÍNOV, POŠTA LITVÍNOV

· PREZENTACE A VYSTOUPENÍ DĚTÍ – AKADEMIE, DSS JANOV, DSS LITVÍNOV, POŠTA LITVÍNOV

· VÝLETY DO OKOLÍ I CELODENNÍ VÝLETY

· NÁVŠTĚVY 1. TŘÍD – UKÁZKOVÁ HODINA V 1. TŘÍDĚ ZŠ

· ÚZKÁ SPOLUPRÁCE SE ZŠ A ŠD

POZITIVA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

· KONTAKT S VRSTEVNÍKY – SOCIÁLNÍ KONTAKTY, NAVAZOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH PŘÁTELSTVÍ, NAUČIT SE POHYBOVAT A KOMUNIKOVAT S DĚTMI I DOSPĚLÝMI, ZDVOŘILOSTNÍ NÁVYKY

· UPEVNĚNÍ POZITIVNÍCH VZTAHŮ, POTLAČENÍ BEZDŮVODNÉ AGRESE MEZI DĚTMI

· ZDRAVÁ SEDŮVĚRA A SEBEJISTOTA DÍTĚTE, ZDRAVÉ PROSAZOVÁNÍ SE

· UPEVNĚNÍ SEBEOBSLUŽNÝCH NÁVYKŮ

· PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ŠKOLY – PRACOVNÍ NÁVYKY

· ROZVOJ KOMUNIKACE A VÝSLOVNOST

· VŠTÍPENÍ PRAVIDEL, ŘÁDU A REŽIMU DŮLEŽITÉHO PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

· AKTIVNÍ A POZITIVNÍ PŘÍSTUP, SAMOSTATNOST PŘI ROZHODOVÁNÍ A PRÁCI

· VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE

· VŠEOBECNÝ PŘEHLED ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDŠKOLNÍMU VĚKU

· TO VŠE V POHODOVÉ A POZITIVNÍ ATMOSFÉŘE V MILÉM A PŘÍVĚTIVÉM KOLEKTIVU

Třídy

  1. třída Žabičky

2. třída Papoušci

3. třída Myšky

4. třída Berušky