Bc. Lenka Klimplová

Tel.: 736 633 598

Email: slunicko@zsjanov.cz

Aktuality

    

  Odkazy

  Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Čestné prohlášení k očkování

            

  Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ Robert Fulghum

  Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Krtek a sluníčko“.

  ŠVP – Krtek a sluníčko

  Roční plán – Krtek a sluníčko

  Měsíční plán – Krtek a sluníčko

  • MALOVANÝ PODZIM
  • ZIMA ČARUJE, NA OKNA MALUJE
  • JARO BARVY PROBUDÍ, ZIMA UŽ NÁS NESTUDÍ
  • LETNÍMU SLUNÍČKU DEJ SPRÁVNOU BARVIČKU

  NAŠÍM CÍLEM JE:

  · HARMONICKÝ A VŠESTRANNÝ ROZVOJ DĚTÍ V POHODOVÉM A PODNĚTNÉM ZÁZEMÍ

  · SPOKOJENÉ A ŠTAŠTNÉ DÍTĚ

  · PŘIPRAVENOST A SNAZŠÍ PŘECHOD DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  · SPOKOJENOST A DŮVĚRA RODIČŮ V PRÁCI PEDAGOGŮ

  · NADSTANDARTNÍ AKTIVITY – LOGOPEDICKÁ PÉČE, HRA NA FLÉTNU, KERAMIKA, PREVENCE, ANGLIČTINA, PLAVÁNÍ, DIGITÁLNÍ A IT TECHNOLOGIE

  · OPROTI TOMU PŘIROZENÁ HRA S TRADIČNÍMI HRAČKAMI A PODNĚTNÝMI DIDAKTICKÝMI POMŮCKAMI, PŘÍRODNINAMI

  · PODPOROVAT EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA ZAHRADĚ MŠ, KTERÁ JE NAVRŽENA V PŘÍRODNÍM STYLU

  · PROHLUBOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU – SPOLEČNÉ AKTIVITY S RODIČI, TEMATICKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

  · SPOLUPRÁCE S DSS – VÉST DĚTI K ÚCTĚ KE STÁŘÍ – VÝMĚNNÉ NÁVŠTĚVY

  · ORGANIZACE TEMATICKÝCH VÝLETŮ

  · POHODOVÉ ZÁZEMÍ, VLÍDNÉ KLIMA A SPOKOJENOST VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH

  AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

  · ZAHRADNÍ TEMATICKÉ SLAVNOSTI PRO RODIČE S DĚTMI

  (SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, DUŠIČKOVÁ SLAVNOST, VÁNOČNÍ JARMARK, JARNÍ ÚKLIDOVÁ SLAVNOST, VELIKONOČNÍ POKLAD, KVĚTINKOVÁ SLAVNOST PRO MAMINKY, OSLAVY MDD, LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY)

  · WORKSHOPY A DÍLNIČKY PRO RODIČE S DĚTMI

  · CELOROČNÍ EKOLOGICKÝ PROJEKT – MĚSÍČNĚ

  · PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY KLUBU JAKLÍK PŘI MP LITVÍNOV – PREVENCE

  · PRAVIDELNÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ I VÝJEZDOVĚ – DVD LITVÍNOV, DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST

  · VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ – DSS JANOV, POLIKLINIKA LITVÍNOV

  · TEMATICKÉ DNY V MŠ, DO KTERÝCH JSOU AKTIVNĚ ZAPOJENI RODIČE ( Z POHÁDKY DO POHÁDKY, ČERTÍ ŠKOLKA, VÁNOCE, KARNEVAL, ČARODĚJNICE, ODEMYKÁNÍ ZAHRADY,…)

  · SPOLUPRÁCE A VÝMĚNNÉ AKTIVITY – DSS JANOV, DSS LITVÍNOV, POŠTA LITVÍNOV

  · PREZENTACE A VYSTOUPENÍ DĚTÍ – AKADEMIE, DSS JANOV, DSS LITVÍNOV, POŠTA LITVÍNOV

  · VÝLETY DO OKOLÍ I CELODENNÍ VÝLETY

  · NÁVŠTĚVY 1. TŘÍD – UKÁZKOVÁ HODINA V 1. TŘÍDĚ ZŠ

  · ÚZKÁ SPOLUPRÁCE SE ZŠ A ŠD

  POZITIVA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  · KONTAKT S VRSTEVNÍKY – SOCIÁLNÍ KONTAKTY, NAVAZOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH PŘÁTELSTVÍ, NAUČIT SE POHYBOVAT A KOMUNIKOVAT S DĚTMI I DOSPĚLÝMI, ZDVOŘILOSTNÍ NÁVYKY

  · UPEVNĚNÍ POZITIVNÍCH VZTAHŮ, POTLAČENÍ BEZDŮVODNÉ AGRESE MEZI DĚTMI

  · ZDRAVÁ SEDŮVĚRA A SEBEJISTOTA DÍTĚTE, ZDRAVÉ PROSAZOVÁNÍ SE

  · UPEVNĚNÍ SEBEOBSLUŽNÝCH NÁVYKŮ

  · PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ŠKOLY – PRACOVNÍ NÁVYKY

  · ROZVOJ KOMUNIKACE A VÝSLOVNOST

  · VŠTÍPENÍ PRAVIDEL, ŘÁDU A REŽIMU DŮLEŽITÉHO PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

  · AKTIVNÍ A POZITIVNÍ PŘÍSTUP, SAMOSTATNOST PŘI ROZHODOVÁNÍ A PRÁCI

  · VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE

  · VŠEOBECNÝ PŘEHLED ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDŠKOLNÍMU VĚKU

  · TO VŠE V POHODOVÉ A POZITIVNÍ ATMOSFÉŘE V MILÉM A PŘÍVĚTIVÉM KOLEKTIVU

  Třídy

  1. třída Žabičky

  2. třída Papoušci

  3. třída Myšky

  4. třída Berušky