Bc. Monika Bělohlavá

Tel.: 736 472 822

E – mail: msp@zsjanov.cz

Aktuality

  Odkazy  

  Projekty

  „ŠŤASTNÉ DĚTI, ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST“

  Naším hlavním cílem je dbát na individualitu a spokojenost dítěte. Pomocí různých metod a forem práce se snažíme vykouzlit dětem úsměv na tváři a usnadnit jim přechod z mateřské školy do prvních tříd.

  Pracujeme podle školního vzdělávacího programu,který je zpracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Z něhož následně vyplývají třídní vzdělávací plány jednotlivých tříd.
  Název programu “Krtek a Paraplíčko”

  V naší mateřské škole je zapsáno 120 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd.

  Čtyři třídy jsou věkově smíšené, jedna třída je pro děti od dvou

  do tří let a jedna pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Nabízíme dětem pobyt v přátelském, příjemném a tvořivém prostředí,

  které děti podněcuje, rozvíjí a respektuje.

  Pro děti připravujeme různé akce, divadelní představení,

  výlety, projektové dny. Pro děti také pořádáme školy v přírodě a různé netradiční aktivity.

  Svoje nadání a talent mohou děti rozvíjet v pohybovém,

  hudebním, výtvarném a dramatickém centru.

  Naše mateřská škola je velmi moderně vybavená. Pracujeme s moderní technologií.

  Třídy:

  1. třída Pavoučci

  2. třída Berušky

  3. třída Myšky

  4. třída Žabičky

  5. třída Včeličky

  6. třída Kuřátka