Bc. Monika Bělohlavá

Tel.: 736 472 822

E – mail: msp@zsjanov.cz

Aktuality

Odkazy  

Projekty

„ŠŤASTNÉ DĚTI, ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST“

Naším hlavním cílem je dbát na individualitu a spokojenost dítěte. Pomocí různých metod a forem práce se snažíme vykouzlit dětem úsměv na tváři a usnadnit jim přechod z mateřské školy do prvních tříd.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu,který je zpracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Z něhož následně vyplývají třídní vzdělávací plány jednotlivých tříd.
Název programu “Krtek a Paraplíčko”

V naší mateřské škole je zapsáno 120 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd.

Čtyři třídy jsou věkově smíšené, jedna třída je pro děti od dvou

do tří let a jedna pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nabízíme dětem pobyt v přátelském, příjemném a tvořivém prostředí,

které děti podněcuje, rozvíjí a respektuje.

Pro děti připravujeme různé akce, divadelní představení,

výlety, projektové dny. Pro děti také pořádáme školy v přírodě a různé netradiční aktivity.

Svoje nadání a talent mohou děti rozvíjet v pohybovém,

hudebním, výtvarném a dramatickém centru.

Naše mateřská škola je velmi moderně vybavená. Pracujeme s moderní technologií.

Třídy:

1. třída Pavoučci

2. třída Berušky

3. třída Myšky

4. třída Žabičky

5. třída Včeličky

6. třída Kuřátka