Prevence rizikového chování je u našich žáků velmi důležitá a je součástí každodenního dění ve škole. Preventivními aktivitami a prostřednictvím vrstevnické práce se pokoušíme projevy rizikového chování zmírnit, aktivně a efektivně je řešit.

Peers navštěvují se svými programy děti z mateřských škol, žáky prvního i druhého stupně, podílí se na organizaci akcí v mateřských školách, pomáhají organizovat celoškolní projektové dny.

V letošním školním roce pilotujeme projekt KIVA pro žáky 1. – 9. tříd. Jedná se o finský projekt proti šikaně, který je přizpůsoben pro české prostředí.

Program KiVa pro prevenci a řešení šikany nabízí širokou škálu konkrétních nástrojů a materiálů, s jejichž pomocí mohou školy efektivně snížit výskyt šikany a vytvořit takové klima, aby k šikaně nedocházelo.

Každý školní rok aktualizujeme Preventivní program školy, který zahrnuje děti mateřských škol, žáky 1.-9. tříd a všechny pedagogické pracovníky školy.

Mgr. Markéta Říhovská