Naše škola je zapojená do projektu OP VVV – Výzva č. 02_16_022, pod názvem „Cesta pro život“.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,

podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Fyzická realizace projektu je od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019