Tento projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Cílem projektu „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny a mléčných výrobků, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce,zeleniny a mléčných výrobků vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.

Nárok na dotované ovoce, zeleninu a mléčné výrobky mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd a přípravné třídy.