Informace k zápisu do MŠ Sluníčko a MŠ Paraplíčko pro školní rok 2024/2025

Zápis se koná ve dnech 6.5.2024 od 9:00 – 16:00 hodin a 7.5.2024 od 9:00 – 12:00 hodin.

Kritéria přijímacího řízení

Další informace na stránkách školek.