„Myšky, ty si rády hrají, nemají žádné starosti.

Světu, co k nim právě letí, dělají jen radosti“

Ve třídě „Myšek“ se snažíme udržovat kamarádské vztahy mezi dětmi, podporovat vzájemnou pomoc při hrách a různých činnostech. Ve větší míře se zaměřujeme na výtvarnou výchovu, při které využíváme různé výtvarné techniky a materiály.

Lenka Hejnalová

střední pedagogická škola Litoměřice

Jana Slavíková

akreditovaný asistent pedagoga

Galerie