„Dlouhé nohy, krásně zpívá, oči má jak korálky,

žabka, to je mistr světa ve skákání do dálky.

Taky rádi zpíváme, hrajem si a skáčeme,

a co ještě neumíme, ve školce se naučíme.“

Velká pozornost je zaměřená na řeč.
Věnujeme se motorice mluvidel, správné výslovnosti a rytmizaci slov. K výuce využíváme moderní technologie (multiboardy a tablety). Jsme třída smíšená a dbáme na spolupráci starších žáků s mladšími.

Mgr.Veronika Lipovská

Bc. Speciální pedagogika pro MŠ
Mgr. Speciální pedagogika logopedie

Natálie Kočinová

studium  pro předškolní a mimoškolní pedagogiku UJEP

GALERIE