„Tady bydlí včeličky, spočítej jim dětičky,

začni honem teď, 1, 2, 3, 4, 5.“

Jsme třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dbáme na individualitu a snažíme se děti připravit na zdárný vstup do dalšího stupně vzdělávání.

Bc. Monika Bělohlavá

Speciální pedagogika – Univerzita Karlova

Bc. Blanka Černá

Speciální pedagogika – Univerzita Karlova

Blanka Hrádková

akreditovaný kurz asistenta pedagoga

Galerie