Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

 

 

Aktuality:   

 

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ - Projektové dny

 

Informace pro rodiče mateřských škol

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných epidemiologických opatření a doporučení MŠMT se nebude 1. září konat slavnostní zahájení školního roku na hřišti. Do budovy školy budou vpuštěni pouze žáci. S třídními učitelkami budou ve svých třídách do 8:30 hodin. Z výše uvedených důvodů vás žádáme, aby v první den školy dítě do přípravné třídy a každého prvňáčka doprovázeli maximálně dva rodinní příslušníci, kterým bude do budovy školy jako doprovodu prvňáčka umožněn vstup.

Věříme, že chápete naši situaci a budete ji respektovat.

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy, ale jsme nuceni přistoupit k různým organizačním úkonům, abychom zajistili maximální ochranu nejen vašich dětí. S dalšími stanovenými hygienickými a protiepidemickými pravidly budete seznámeni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách.

Jinak bude pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.

Velmi vám děkujeme za spolupráci.

 

 

O2 Chytrá škola

OŠETŘOVNÉ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

google1474fd9856e719cd.html

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,