Důležité upozornění

Nástrahy virtuální komunikace! ÚSTECKÝ KRAJ - Whatsappová skupina s nevhodným obsahem se šíří mezi školáky.  Stejně jako na mnoha dalších místech, také v Ústeckém kraji dochází v poslední době k dalšímu…

Stávka 27. 11. 2023

Stávka vyhlášená Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství
na pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
podporujeme vyhlášenou stávku vzhledem k tomu, že důvody pro její vyhlášení jsou legitimní. Jsme přesvědčeni, že plánovaná úsporná opatření v rozpočtu školství velmi výrazně ovlivní jeho kvalitu. Jedná se snížení tzv. PHmax, což by způsobilo, že nebude možné dělit třídy na jazykové a jiné skupiny. Při snížení ONIV nebude dostatek financí na vybavení žáků učebnicemi a dalšími pomůckami. Pokud nebude dostatek asistentů pedagoga, zhorší se možnost individuálního přístupu k žákům. Výrazně by se měly snížit platy nepedagogických pracovníků, s čímž zásadně nesouhlasíme, protože bez těchto zaměstnanců bude problém zajistit provoz školy.


Školní jídelna – stravování bude zajištěno pro žáky, kteří se v tento den zúčastní vyučování.

Velice Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost. V tento den není potřeba omlouvat nepřítomnost dětí a žáků. Ti budou automaticky omluveni.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most